06 December 2011

Wedding : Affizza & Hazly (20 Nov 2011)


pic courtesy of : Nab & Nadia SaharTahniah kepada Affizza Senin dan 'Inspektor Sahab' Hazly!
Semoga kekal ke syurga :)


No comments: